IN THE PRESS


Cicle de Ciència al CaixaForum: DES D’UN INDRET DEL COSMOS

20 Septiembre, 2018

     

La comprensió de l'univers ha avançat enormement durant les últimes dècades gràcies, en part, a noves tecnologies que fins no fa gaire eren impensables. Des del nostre territori es fan investigacions punteres en col·laboració amb les principals institucions internacionals.

Gràcies als seus responsables principals, investigadors de gran rellevància, mostrarem diversos camps de l'astronomia i l'astrofísica que ens han proporcionat moltes sorpreses els últims temps; el descobriment de planetes extrasolars i la caracterització de les seves atmosferes, el descobriment d'ones gravitacionals i les seves implicacions, com la matèria i l'energia fosca influeixen en les teories cosmològiques més actualitzades, etc.

Aquest cicle de ciència constarà de 4 conferencies:

L'univers que coneixem va sorgir d'una fluctuació quàntica fa uns 13.800 milions d'anys. La física actual ens permet estudiar les condicions de l'univers primitiu i la seva evolució fins als nostres dies. Parlarem sobre les diferents fases d'aquesta evolució, la formació dels elements, la formació de les galàxies i de les grans estructures que observem avui dia, i posarem en context les condicions en què va sorgir la vida fa 3.500 milions d'anys. També abordarem els efectes de la matèria i de l'energia fosques sobre l'expansió de l'univers, i les perspectives sobre el seu futur.

Ja en temps de Newton els científics van entreveure la idea d'estrelles tan compactes i massives que exercissin una atracció gravitatòria tan forta que ni la llum no se'n pogués escapar. Amb els nous telescopis i els nous desenvolupaments teòrics, els forats negres han passat de ser divertiments intel·lectuals a objectes astronòmics fascinants, capaços de distorsionar l'espai i el temps al seu voltant. Són, a més, objectes on la física clàssica, relativista i quàntica s'uneixen, per proporcionar-nos un escenari d'estudi únic i extraordinari.

Les ones gravitacionals, ondulacions en el teixit de l'espai-temps, són ara les noves missatgeres que ens permetran obrir una nova finestra al cosmos que podria revolucionar la comprensió de l'univers en què vivim. Les primeres deteccions d'aquestes ones procedents de fusions de forats negres captades per LIGO el 2015 confirmaven una important predicció de la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein del 1915. Dos anys més tard, l'observació simultània d'ones gravitacionals i radiació electromagnètica procedent de la fusió de dues estrelles de neutrons ha marcat una altra fita científica.

En aquesta conferència es farà un repàs als mètodes que ens permeten descobrir exoplanetes, i se'n descriuran les troballes més espectaculars. També es presentaran les missions espacials i els projectes futurs que han de permetre la continuació d'aquesta gran revolució científica per arribar a conèixer altres planetes semblants a la nostra Terra.