es
ca

Graviquiz

Per què els dos braços dels interferòmetres dels detectors apunten en diferents direccions?
A quina velocitat es mouen les ones gravitacionals?
Com de gran seria aproximadament la variació de longitud causada per una ona gravitatòria sobre la distància entre el Sol i Saturn?
Hi ha alguna evidència que les ones gravitacionals existeixen?
Quines són algunes de les fonts més intenses d'ones gravitacionals?
Quina és l'avantatge principal de poder detectar en l'espai en lloc de a la Terra?
Progres